Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Gallup Omnibus Data 1990      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/DDA1603D
ID:
hdl:1902.5/DDA1603D
description:
Gallup Omnibus Data 1990 består af 16 omnibusundersøgelser, gennemført af AGB Gallup i 1990. I hver af de 16 omnibusser er der dels en række spørgsmål, som går igen fra gang til gang, dels en række specielle spørgsmål (omhandlende aktuelle emner). Følgende spørgsmål er fælles for alle omnibusserne i 1990 (kun disse fælles spørgsmål indgår i nærværende "årgangsfil"): Respondentens køn, alder og civilstand; husstandens størrelse, og antal voksne (15 år eller derover) og børn i husstanden samt, hvis der er børn, disses alder; respondentens stilling i husstanden; respondentens uddannelse, erhvervsmæssige status, privat eller offentlig ansættelse samt indkomst; husstandens samlede indkomst; husmoderens beskæftigelse; boligens art og ejerforhold til boligen samt bopælens geografiske placering og urbaniseringsgraden; hvilket parti respondenten stemte på ved sidste folketingsvalg; hvilket parti respondenten ville stemme på, hvis der var folketingsvalg dagen efter interviewet; læsning af magasiner, ugeblade, søndags-/weekendaviser og hverdagsaviser; biografbesøg TV 2 og reklame i TV 2; seervaner og valg af kanal; brug af nærradio og lokalradio; samt om husstanden kan tage TV 2 og/eller Scansat/TV3. Emnerne for de specielle spørgsmål er: Omnibus nr. 01 (DDA-1630): Ingen specielle spørgsmål. Omnibus nr. 02 (DDA-1631): Vurdering af politiets anvendelse af vold; BZ'ernes motiv for deres aktioner; antallet af voldtægter i Danmark; vurdering af kvindens egen skyld i voldtægt; samt deltagelse og held i spil. Omnibus nr. 03 (DDA-1632): Om respondenten ser og synes om følgende TV-udsendelser: "Matador", "Højlunds Forsamlingshus", "Lykkehjulet" og "Eleva2ren"; samt respondentens tilfredshed med sit arbejde. Omnibus nr. 04 (DDA-1633): Om respondent en foretrækker, at Danmark skal være et monarki eller en republik; statsoverhovedets frihed til at fremsætte politiske udtalelser; for eller imod Danmarks medlemskab af NATO; NATOs og Warszawapagtens fremtid; afspændingen i Europa; holdning til en fælles Europa-hær; samt holdning til halvdagsbeskæftigelse for kvinder kontra nedsat arbejdstid for alle. Omnibus nr. 05 (DDA-1634): Holdning til militærnægtere; erfaringer med naturlæger; samt vurdering af regeringens virke. Omnibus nr. 06 (DDA-1635): Sommerferieplaner; hvilket land respondenten ville foretrække at bo i, hvis ikke i Danmark; vurdering af forretningslivets moral; samt placering af de politiske partier og egen politiske holdning omkring centrum i dansk politik. Omnibus nr. 07 (DDA-1636): Ingen specielle spørgsmål. Omnibus nr. 08 (DDA-1637): Holdning til Danmarks medlemskab af NATO; om respondenten synes bedst om den amerikanske præsident Bush eller den sovjetiske præsident Gorbatjov; samt hvad respondenten ville stemme ved en hypotetisk folkeafstemning om tilslutning til/udmeldelse af EF dag. Omnibus nr. 09 (DDA-1638): Holdning til en begrænsning af antallet af politiske flygtninge; kendskab og holdning til gevinstkonti; samt om respondenten har fået udført såkaldt sort arbejde. Omnibus nr. 10 (DDA-1639): Om respondenten har haft lønnet beskæftigelse i løbet af den sidste uge; hvor mange timer respondenten arbejdede i går; anvendt tid på evt. hjemmearbejde; samt hvilke problemer af følgende det er vigtigst at få løst: betalingsbalancen, arbejdsløsheden, økonomien, miljøproblemer, skattetrykket, flygtningeproblemet, konkurrenceevnen, familiepolitik, de sociale problemer, de offentlige udgifter, vold, kriminalitet og narko, sikkerhedspolitik, ældrepolitik, boligsituationen, arbejdsmarkedsproblemer, uddannelsespolitik, racisme, krigen i Golfen, ungdomsarbejdsløshed, sundhedssektoren, tilpasningen til EF og forberedelse til det Indre Marked; samt søvnbehov. Omnibus nr. 11 (DDA-1640): Holdning til Danmarks medlemskab af EF; om respondenten har haft lønnet beskæftigelse inden for den sidste uge; hvor mange timer respondenten arbejdede i går; anvendt tid på evt. hjemmearbejde; hvilke problemer af følgende det er vigtigst at få løst: betalingsbalancen, arbejdsløsheden, økonomien, miljøproblemer, skattetrykket, flygtningeproblemet, konkurrenceevnen, familiepolitik, de sociale problemer, de offentlige udgifter, vold, kriminalitet og narko, sikkerhedspolitik, ældrepolitik, boligsituationen, arbejdsmarkedsproblemer, uddannelsespolitik, racisme, krigen i Golfen, ungdomsarbejdsløshed, sundhedssektoren, tilpasningen til EF og forberedelse til det Indre Marked; søvnbehov; om den borgerlige politik, der er blevet ført siden 1982, har haft en gunstig eller ugunstig virkning på den økonomiske situation og de sociale vilkår; om en socialdemokratisk politik ville have været bedre; familiesammenføringer; holdning til det politiske og økonomiske samarbejde inden for EF; holdning til en udvidelse af samarbejdet i en politisk union; samt holdning til planerne om at bygge et større muslimsk center med tilhørende moske på Amager. Omnibus nr. 12 (DDA-1641): Om underteksterne på TV står for kort tid på skærmen; holdning til privatisering; en flertalsregering hen over midten bestående af socialdemokrater, konservative med flere; foretrukken statsminister i en sådan regering; kontakt med folketingsmedlemmer; deltagelse i politiske møder og vælgermøder; medlemskab af en vælgerforening; samt om respondenten er farveblind eller ordblind. Omnibus nr. 13 (DDA-1642): Ingen specielle spørgsmål. Omnibus nr. 14 (DDA-1643): Holdning til Danmarks medlemskab af EF; samt holdning til en udvidelse af EF-landenes politiske og økonomiske samarbejde. Omnibus nr. 15 (DDA-1644): Holdning til Danmarks medlemskab af EF; holdning til en udvidelse af EF-landenes politiske og økonomiske samarbejde; samt forventninger til 1991 med hensyn til prisstigninger, arbejdsløshed, uro på arbejdsmarkedet, Danmarks økonomi og egen le vestandard. Omnibus nr. 17 (DDA-1645): Om respondenten føler sig ensom eller har let ved at få venner, har mange venner og har een, som respondenten betragter som sin bedste ven; om respondenten blandt venner gør følgende: fejrer fødselsdag, låner penge, dyrker sport, diskuterer personlige problemer, yder og beder om tjenester, går til selskab, går i biografen, går ud og spiser, ser TV sammen, beder en bøn sammen, besøger hinanden og rejser på ferie sammen; samt om respondenten for nylig har skrevet brev eller postkort til familie eller venner.
description:
AGB Gallup Marina Park, Sundkrogsgade 10, DK-2100 København Ø., 2012, "Gallup Omnibus Data 1990"
name:
AGB Gallup Marina Park, Sundkrogsgade 10, DK-2100 København Ø.
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997