Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Gallup Omnibus Data 1990, omnibus nr. 04      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/DDA1633D
ID:
hdl:1902.5/DDA1633D
description:
Gallup Omnibus Data 1990 består af 16 omnibusundersøgelser, gennemført af AGB Gallup i 1990. I hver af de 16 omnibusser er der dels en række spørgsmål, som går igen fra gang til gang, dels en række specielle spørgsmål (omhandlende aktuelle emner). Følgende spørgsmål er fælles for alle omnibusserne i 1990: Respondentens køn, alder og civilstand; husstandens størrelse, og antal voksne (15 år eller derover) og børn i husstanden samt, hvis der er børn, disses alder; respondentens stilling i husstanden; respondentens uddannelse, erhvervsmæssige status, privat eller offentlig ansættelse samt indkomst; husstandens samlede indkomst; husmoderens beskæftigelse; boligens art og ejerforhold til boligen samt bopælens geografiske placering og urbaniseringsgraden; hvilket parti respondenten stemte på ved sidste folketingsvalg; hvilket parti respondenten ville stemme på, hvis der var folketingsvalg dagen efter interviewet; læsning af magasiner, ugeblade, søndags-/weekendaviser og hverdagsaviser; biografbesøg TV 2 og reklame i TV 2; seervaner og valg af kanal; brug af nærradio og lokalradio; samt om husstanden kan tage TV 2 og/elle Scansat/TV3 Emnerne for de specielle spørgsmål i omnibus nr. 04 er: Om respondenten foretrækker, at Danmark skal være et monarki eller en republik; statsoverhovedets frihed til at fremsætte politiske udtalels er; for eller imod Danmarks medlemskab af NATO; NATOs og Warszawapagtens fremtid; afspændingen i Europa; holdning til en fælles Europa-hær; samt holdning til halvdagsbeskæftigelse for kvinder kontra nedsat arbejdstid for alle.
description:
AGB Gallup Marina Park, Sundkrogsgade 10, DK-2100 København Ø., 2012, "Gallup Omnibus Data 1990, omnibus nr. 04"
name:
AGB Gallup Marina Park, Sundkrogsgade 10, DK-2100 København Ø.
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997