Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [MLAINF04]³ Potrebe mladih po informacijah in sodelovanju      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/MLAINF04
ID:
hdl:1902.5/MLAINF04
description:
Raziskava Potrebe mladih po informacijah in participaciji raziskuje seznanjenost mladih z informacijami, ki so pomembne za njihov osebni in socialni razvoj, njihovo aktivno sodelovanje v sodobni družbi ter vpliv sodobnih informacijskih tehnologij pri tem. Osredotoči se na vzorec adolescentov iz ljubljanske regije. Prehod iz industrijske družbe v družbo storitev je spremenil položaj in pomen mladine. V novem tipu mladosti sta poudarjena izobraževanje in samooblikovanje mladega človeka, kjer je pomembna njegova aktivna vloga odločanja med množico informacij ter izbir. Kot pomembna socializatorja se uveljavljata računalnik in internet (Tapscott, 1997). Uporaba novih medijev pa sproža tudi deljena mnenja o njihovih pozitivnih in negativni vplivih na osebnostni in socialni razvoj mladih: od novega »virtualnega dvorišča« oz. prostora srečevanja mladih, ki se osvobaja kontrole odraslih do zasvojenosti z internetom, spodbujanje antisocialnega vedenja ipd. Raziskava se dotakne tudi opredelitve informativno-svetovalne dejavnosti, ki v dobi informacij deluje kot pomoč mladim pri iskanju relevantnih informacij, izbir ter ustrezni uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Stopnja opisa: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/mlainf04.xml * -
description:
Raičevič, Ljubo; Žavbi, Alenka; Vipavc Brvar, Irena, 2012, "[MLAINF04]³ Potrebe mladih po informacijah in sodelovanju"
name:
Raičevič, Ljubo
Žavbi, Alenka
Vipavc Brvar, Irena
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997

Feedback?

If you are having problems using our tools, or if you would just like to send us some feedback, please post your questions on GitHub.