Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [GOZD04]³ Ohranjanje narave in lastnišvo gozda - na primeru Posavja      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/GOZD04
ID:
hdl:1902.5/GOZD04
description:
Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo lastnikov odnos do gozda kot dela lastnine in možnosti ohranjanja narave pri gospodarjenju z zasebnimi gozdovi. Upoštevajo, da so lastnikove odločitve o gospodarjenju s svojim gozdom pomembne tudi za varstvo narave. Stopnja opisa: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/gozd04.xml * -
description:
Oršanič, Hrvoje Teo; Kos, Drago; Anko, Boštjan; Kirn, Andrej, 2012, "[GOZD04]³ Ohranjanje narave in lastnišvo gozda - na primeru Posavja"
name:
Oršanič, Hrvoje Teo
Kos, Drago
Anko, Boštjan
Kirn, Andrej
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997