Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [ISSP89]² Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP) : Stališča o delu I      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/ISSP89
ID:
hdl:1902.5/ISSP89
description:
Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodleovanja. Skupina, osnovana leta 1983, razvija različne raziskovalne module, ki se dotikajo pomembnih družbenih vprašanj in katerih namen je dopolniti nacionalne ankete. Modul ''stališča o delu'' vsebuje podatke iz naslednjih držav: Avstrije, Velike Britanije, Madžarske, Irske, Izraela, Italije, Norveške, Severne Irske, Nizozemske, Združenih držav Amerike in Zvezne republike Nemčije. Vprašanja se dotikajo treh glavnih sklopov: (1.) splošna stališča do dela in prostega časa (delovni in prosti čas, delovna etika in predanost delu, pomen dela za občutek samospoštovanja in občutek odtujenosti zaradi nezaposlenosti), (2.) organiziranost dela (stališča glede samozaposlevanja, delo v javnem oziroma zasebnem sektorju, delo za polni oziroma polovični delovni čas, "job sharing", razdelitev dobička, delo v velikih oziroma malih podjetjih in stališča glede napredovanja), (3.) zadovoljstvo z delom, kolektivni intesesi delavcev in dopolnilno delo (značilnosti oziroma kvalitete dela, sindikatov, delodajalcev, managerjev, kolektivnih interesov in informiranosti o razpoložljivih dopolnilnem delu, vključno z razlogom zakaj je to potrebno). Stopnja opisa: 3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/issp89.xml * -
description:
International Social Survey Programm; Kelly, Jonathan; Calvi, Gabriele; Haller, Max; Smith, Tom W.; Becker, Jos; Jowell, Roger; Ward, Connor; Kolosi, Tamas; Mohler, Peter Ph.; Mach, Bogdan W.; Henrichsen, Bjørn; Lewin-Epstein, Noah; Gendal, P. J.; Mangahas, Mahar; Zaslavskaja, Tatyana; Scheuch, Erwin K., 2012, "[ISSP89]² Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP) : Stališča o delu I"
name:
International Social Survey Programm
Kelly, Jonathan
Calvi, Gabriele
Haller, Max
Smith, Tom W.
Becker, Jos
Jowell, Roger
Ward, Connor
Kolosi, Tamas
Mohler, Peter Ph.
Mach, Bogdan W.
Henrichsen, Bjørn
Lewin-Epstein, Noah
Gendal, P. J.
Mangahas, Mahar
Zaslavskaja, Tatyana
Scheuch, Erwin K.
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997