Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [EMO00]³ EvroMOdule : Evropska anketa o blaginji      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/EMO00
ID:
hdl:1902.5/EMO00
description:
Euromodule je raziskovalna iniciativa katere cilj je nadziranje in sistematska analiza trenutnega stanja in spremembe življenjskih pogojev in kvalitete življenja v Evropi v primerjalni perspektivi. Stopnja opisa: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/emo00.xml * -
description:
Zapf , Wolfgang; Toš, Niko [za Slovenijo], 2012, "[EMO00]³ EvroMOdule : Evropska anketa o blaginji"
name:
Zapf , Wolfgang
Toš, Niko [za Slovenijo]
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997