Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/DDA1506D
ID:
hdl:1902.5/DDA1506D
description:
Gallup Omnibus Data 1988 består af 19 omnibusundersøgelser gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S i 1988. Nærværend undersøgelse omfatter data fra omnibus nr. 12. I hver af de 19 omnibusser er der dels en række spørgsmål, som går igen fra gang til gang, dels en række specielle spørgsmål (omhandlende aktuelle emner). Følgende spørgsmål er fælles for alle omnibusserne i 1988: Respondentens køn, alder og civilstand; husstandens størrelse, og antal voksne (13 år eller derover) og børn i husstanden samt, hvis der er børn, disses alder; respondentens status i husstanden; respondentens uddannelse, erhvervsmæssige status, offentligt eller privat ansat og indkomst; husstandens samlede indkomst; husmoderens beskæftigelse; boligens art og ejerforhold til boligen samt bopælens geografiske placering og urbaniseringsgraden; husfaderens alder, tilstedeværelse i husstanden eller ej, erhverv og offentligt eller privat ansat; hvilket parti respondenten stemte på ved sidste folketingsvalg samt hvilket parti respondenten ville stemme på, hvis der var folketingsvalg dagen efter interviewet. Emnerne for de specielle spørgsmål i omnibus nr. 12 er: Hvor sommerferien tilbringes i år og hvis i Danmark under hvilke forhold; om rejsebureau benyttes; VKR-regeringen, præference i forhold til Firkløverregeringen; VKR-regeringen og et eventuelt samarbejde med Fremskridtspartiet; regeringsforhandlinger under Svend Jacobsen og Niels Helveg Petersen, alvorligt ment eller ej; problemer med, kontrol af og henvendelse til skattemyndigheder pga. fejl i årsopgørelsen; EM i fodbold i Vesttyskland og mening om hvem d er vinder og bliver nummer sidst plus Danmarks placering; kendskab til Kurt Waldheim.
description:
Gallup Markedsanalyse A/S Gl. Vartovvej 6, DK-2900 Hellerup., 2012, "Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12"
name:
Gallup Markedsanalyse A/S Gl. Vartovvej 6, DK-2900 Hellerup.
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997