Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [CESTE97]² Socialno prostorski vplivi avtocest v Sloveniji, 1997 : Drugi del      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/CESTE97
ID:
hdl:1902.5/CESTE97
description:
Namen raziskave je bil preveriti mnenje javnosti o nameravani graditvi določenih novih odsekov avtoceste. Poleg mnenj o konkretnih smereh graditve zvemo tudi, kaj si Slovenci mislijo o ustreznosti posameznih tras, posledicah graditve, varovanju okolja, koliko zaupajo akterjem graditve, prometni varnosti, načinih plačevanja cestnine in drugih vprašanjih povezanih z graditvijo avtocest. Stopnja opisa: 3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ceste97.xml * -
description:
Kos, Drago; Vehovar, Vasja; Kurdija, Slavko; Gruev, Marta, 2012, "[CESTE97]² Socialno prostorski vplivi avtocest v Sloveniji, 1997 : Drugi del"
name:
Kos, Drago
Vehovar, Vasja
Kurdija, Slavko
Gruev, Marta
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997

Feedback?

If you are having problems using our tools, or if you would just like to send us some feedback, please post your questions on GitHub.