Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [DOPUST01]¹ Dopustovanja      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/DOPUST01
ID:
hdl:1902.5/DOPUST01
description:
Namen raziskave je ugotoviti, kje bodo anketirani preživeli letošnje poletne počitnice in za koliko časa, ter kateri so razlogi za odhod v tujino. Ugotavljali pa so tudi mnenje o prepoznavnosti Slovenije v tujinim in kvaliteti Slovenske turistične in naravne ponudbe. Stopnja opisa: 2 - Polni opis raziskave. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/dopust01.xml * -
description:
Batagelj, Zenel; Tomaž Hohkraut, 2012, "[DOPUST01]¹ Dopustovanja"
name:
Batagelj, Zenel
Tomaž Hohkraut
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997