Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [STUDMB04]² Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru, 2004      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/STUDMB04
ID:
hdl:1902.5/STUDMB04
description:
Temeljni namen raziskave je ugotavljanje stanja vseh najpomembnejših indikatorjev študentskega življenja na mariborski univerzi, ter umeščanje dobljenih rezultatov v širše družbene razmere in procese. Rezultati raziskave naj bi služili predvsem kot osnova za oblikovanje študentske politike Študentske organizacije Univerze v Mariboru, ki bo celostno reševala študentsko problematiko. Posebnost tokratne raziskave je nekoliko obsežnejši vprašalnik, v katerem so dodana vprašanja o medijski pokritosti študentskega prostora ter o javni podobi dejavnosti ŠOUM. Stopnja opisa: 3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/studmb04.xml * -
description:
Flere, Sergej; Fištravec, Andrej; Lavrič, Miran; Tavčar Krajnc, Martina; Klenovšek, Tomaž; Klajnšek, Rudi, 2012, "[STUDMB04]² Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru, 2004"
name:
Flere, Sergej
Fištravec, Andrej
Lavrič, Miran
Tavčar Krajnc, Martina
Klenovšek, Tomaž
Klajnšek, Rudi
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997