Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Gallup Omnibus Data 1989, omnibus nr. 15      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/DDA1543D
ID:
hdl:1902.5/DDA1543D
description:
Gallup Omnibus Data 1989 består af 15 omnibusundersøgelser, gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S i 1989. Nærværende undersøgelse omfatter data fra omnibus nr. 15. I hver af de 15 omnibusser er der dels en række spørgsmål, som går igen fra gang til gang, dels en række specielle spørgsmål (omhandlende aktuelle emner). Følgende spørgsmål er fælles for alle omnibusserne i 1989: Respondentens køn, alder og civilstand; husstandens størrelse, og antal voksne (15 år eller derover) og børn i husstanden samt, hvis der er børn, disses alder; respondentens status i husstanden; respondentens uddannelse, beskæftigelsesmæssige status og indkomst; forsørgerens uddannelse, beskæftigelsesmæssige status og lønningsform; husstandens samlede indkomst; husmoderens beskæftigelse; boligens art og ejerforhold til boligen, bopælens geografiske placering og urbaniseringsgraden, partipræference samt om respondenten stemte ved valget den 10. maj 1988. Emnerne for de specielle spørgsmål i omnibus nr. 15 er: Respondentens forventninger til 1990 med hensyn til: priser, arbejdsløsheden, forholdene på arbejdsmarkedet, Danmarks økonomi og egen levestandard.
description:
Gallup Markedsanalyse A/S Gl. Vartovvej 6, DK-2900 Hellerup., 2012, "Gallup Omnibus Data 1989, omnibus nr. 15"
name:
Gallup Markedsanalyse A/S Gl. Vartovvej 6, DK-2900 Hellerup.
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997