Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/DDA1343D
ID:
hdl:1902.5/DDA1343D
description:
Nærværende datamateriale er en del af en større undersøgelse af befolkningens tidsanvendelse. I undersøgelsen indgår der følgende datafiler: DDA-1237: Fritidsundersøgelsen 1987: baggrundsvariable DDA-1342: Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema til voksne DDA-1343: Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne DDA-1344: Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne DDA-1345: Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema, større børn DDA-1346: Fritidsundersøgelsen 1987: interviewskema, mindre børn Den del af undersøgelsen, der beskrives her, beskæftiger sig med telefoninterview med voksne. Spørgsmålene drejer sig om følgende emner: - Om IP og IP's nærmeste familie; - Om IP's skole- og uddannelsesforhold samt erhvervsuddannelse og beskæftigelsesforhold; - Om IP's ægtefælle/samlevers skole- og uddannelsesforhold sam erhvervsuddannelse og beskæftigelse; - Om IP's og familiens samlede bruttoindkomst i 1986.
description:
Andersen, Dines Socialforskningsinstituttet Borgergade 28, DK-1300 København K., 2012, "Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne"
name:
Andersen, Dines Socialforskningsinstituttet Borgergade 28, DK-1300 København K.
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997