Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: Vælgerundersøgelse januar, februar og marts 1991      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/DDA1565D
ID:
hdl:1902.5/DDA1565D
description:
Vælgerundersøgelse januar, februar og marts 1991 indeholder data indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S. De gennemgående spørgsmå fra de tre første busser i 1991 er flettet sammen og udgør denne undersøgelse. I datamaterialet indgår følgende spørgsmål: Respondentens køn, alder og civilstand; husstandens størrelse, og antal voksne (15 år eller derover) og børn i husstanden samt, hvis der er børn, disses alder; respondentens status i husstanden; respondentens uddannelse, beskæftigelsesmæssige status og indkomst; forsørgerens uddannelse og beskæftigelsesmæssige status; husstandens samlede indkomst; husmoderens beskæftigelse; boligens art og ejerforhold til boligen, bopælens geografiske placering og urbaniseringsgraden, partipræference, om respondenten stemte ved valget den 12. dec. 1990 og hvilke aviser, tidsskrifter og ugeblade respondenten har læst eller set i.
description:
Borre Ole AU: Institut for Statskundskab Universitetsparken, DK-8000 Århus C., 2012, "Vælgerundersøgelse januar, februar og marts 1991"
name:
Borre Ole AU: Institut for Statskundskab Universitetsparken, DK-8000 Århus C.
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997