Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [DENAC01]² Denacionalizacija      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/DENAC01
ID:
hdl:1902.5/DENAC01
description:
Namen raziskave je ugotoviti mnenja anketiranih o pravilnosti odločitve o vračanju odvzetega premoženja, sprejete z zakonom o denacionalizaciji. Ugotoviti smo želeli tudi mnenje o tem kaj ima prednost - vračanje premoženja v naravi ali v obliki odškodnine; strinjanje z vračilom gozdov ljubljanski nadškofiji in odločitvijo, da se Blejski otok ne vrne cerkvi v naravi, temveč se izplača odškodnina. Stopnja opisa: 3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/denac01.xml * -
description:
Batagelj, Zenel; Tomaž Hohkraut, 2012, "[DENAC01]² Denacionalizacija"
name:
Batagelj, Zenel
Tomaž Hohkraut
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997