Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [LJ80]¹ Problemi stanovanjske izgradnje v Ljubljani      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/LJ80
ID:
hdl:1902.5/LJ80
description:
Raziskave na temo ljubljanskih občin in urbanizama posega v različne vidike življenja v urbanem okolju. Celoten projekt sledi splošnim načelom empiričnega družboslovnega raziskovanja, s tem, da je omejen na specifično (mestno) populacijo. Med temami raziskav prevladujejo problematika upravljanja v mestu, vprašanje komunalne ureditve mesta, problem stanovanjske gradnje in druga razvojna vprašanja. Stopnja opisa: 2 - Polni opis raziskave. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/lj80.xml * -
description:
Venta, Zinka, 2012, "[LJ80]¹ Problemi stanovanjske izgradnje v Ljubljani"
name:
Venta, Zinka
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997