Mountain View
biomedical and healthCAre Data Discovery Index Ecosystem
help Advanced Search
Title: [STUD05]³ Družbeni profil študentov Slovenije, 2005      
dateReleased:
02-28-2012
downloadURL: http://hdl.handle.net/1902.5/STUD05
ID:
hdl:1902.5/STUD05
description:
Temeljni namen raziskave je ugotavljanje stanja pomembnih indikatorjev študentskega življenja na treh slovenskih univerzah, ter umeščanje dobljenih rezultatov v širše družbene razmere in procese. Rezultati raziskave naj bi služili predvsem kot osnova za oblikovanje študentske politike Študentske organizacije Slovenije, ki bo celostno reševala študentsko problematiko. V tokratni raziskavi je nekoliko obsežnejši vprašalnik, v katerem so dodana vprašanja o medijski pokritosti študentskega prostora in o javni podobi dejavnosti treh študentskih organizacij ter vprašanja o študentskih prireditvah. Stopnja opisa: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/stud05.xml * -
description:
Flere, Sergej; Fištravec, Andrej; Lavrič, Miran; Tavčar Krajnc, Marina; Klenovšek, Tomaž; Klajnšek, Rudi; Šipuš, Klavdija, 2012, "[STUD05]³ Družbeni profil študentov Slovenije, 2005"
name:
Flere, Sergej
Fištravec, Andrej
Lavrič, Miran
Tavčar Krajnc, Marina
Klenovšek, Tomaž
Klajnšek, Rudi
Šipuš, Klavdija
homePage: http://www.harvard.edu/
name:
Harvard University
ID:
SCR:011273
abbreviation:
DataVerse
homePage: http://thedata.org/
name:
Dataverse Network Project
ID:
SCR:001997